Erasmus

 

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus programı yükseköğretim kurumlarının ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini de teşvik etmektedir. Bölümümüzde Erasmus koordinatörü Arş. Gör. Dr. İpek ÖZALP’dir.

Bu program çerçevesinde bazı üniversitelerle ikili anlaşma imzalanması için girişimler başlatılmıştır.

Detaylı bilgi için bakınız. http://nakdim.nku.edu.tr