Güçlü Yanlarımız

  • Genç ve yetkin akademik kadro,
  • Yapılan akademik çalışmalarla toplumun güncel meselelerine ışık tutmak,
  • Bölge ve ülke planlamasına katkı sağlamak,
  • Geleceğe yönelik fikirler üretebilmek,
  • Alanımızdaki eleman açığı,
  • Ulusal ve uluslararası arenada alanın tanınması,
  • Devlet kurumlarının farklı kademelerinde çalışabilme olanakları,
  • Sayısal haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri metodolojisi ile pratik çözümler üretebilme,
  • Uydu görüntüleri üzerinden güncel problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik planlama haritalarının oluşturulması ve bu malzemelerin ulusal ve uluslararası alanda paylaşılmasıdır.