Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Vedat ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Ziya İNCE

Araş. Gör. Hatice ERDOĞAN