VİZYON

 

 

Vizyonumuz, coğrafyanın ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi öğrenciler yetiştirmektir. Evrensel bilim, evrensel düşünce ve gelişim çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen, geleceğin akademisyenleri olabilecek alt yapıyı oluşturmada tercih edilmeyi isteyen öğrencilere  bilgi yayımcı bir bilim insanı olma niteliğini kazandırmaktır.

Günümüzde dünya milletleri arasındaki yarış, gençliğin eğitimi ve üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, bölümümüz öğrencilerini yenilikçi, çağdaş teknolojileri tanıyan ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanabilen, çok yönlü çalışabilen, yarışmacı, ülkesini, insanları seven ve başkalarıyla iletişim kurabilen, bireyler olarak yetiştirmektir. Başarı düzeyinin ölçülmesi için, “Fakülte ve Bölüm Web Sitesi” aracılığıyla yetiştirilen her bir öğrencinin mezun olduktan sonra istihdam durumu ve ülkeye katkı düzeyi belirlenecek, “istihdam takibi ve yıllık envanter çalışması -mezun takip-” yapılacaktır.