GENEL BİLGİLER

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Ortaöğretimden mezun olmak ve üniversiteye giriş sınavında ilgili puan türünden istenilen puan ya da sıralamaya sahip olmak.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Program Profili

Araştırmacı yetiştiren Coğrafya Bölümünün mezunları, Milli Eğitim'de ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, belediyelerin çeşitli birimlerinde görev alabilmekte ve ESRI gibi Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında söz sahibi bazı firmalarda CBS uzmanı olarak görev yapabilmekte ve projeler yönetebilmektedirler.

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.25

Başarılı

50-59

DD

2.00

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

Derecenin Seviyesi

Lisans

Dereceye Yönelik Kurallar

İlgili dereceyi elde edebilmek için Namık Kemal Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğindeki esas ve hükümlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca stajlar Namık Kemal Üniversitesi Staj Yönergesi ne uygun sürelerde ve zamanlarda başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.

Mezunların İstihdam Olanakları

Coğrafya bölümünü bitiren öğrenciler formasyon eğitimini tamamladıkları takdirde okullarda veya dershanelerde coğrafya öğretmeni olarak görev yapabilirler. Bunun dışında Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda görev alabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden mezunlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilmektedir.