NKÜ Coğrafya Bölümü Olarak Yapabileceğimiz Çalışmalar

 

 1. Herhangi bir sahaya ait topoğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, eğim, bakı, yükselti vs. zemine ait her türlü haritanın üretilmesi
 2. Herhangi bir sahanın mekânsal yer seçimi analizinin yapılması
 1.  Bina, istinat duvarı, turizm işletmeleri ve diğer işletme tiplerine yönelik yer seçimi
 2. Otoyol, karayolu, tiren, tramvay ve hızlı tiren gibi ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi
 3. Piknik ve Mesire yerlerinin belirlenmesi ve planlanması
 1.  Doğal Afet ve Risk Bölgelerinin tespiti

       a. Potansiyel taşkın, sel, heyelan, deprem ve multirisk bölgelerinin belirlenmesi

       b. Risk Bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi ve harita yapımı

 1.  Lokal alanlarda insansız hava aracı kullanılarak ortofoto üretimi, 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü topografya haritalarının çizilmesi
 2.  En uygun çöp toplama alanlarının belirlenmesi
 3.  Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi
 4.  Kıyı ve kumsalların planlanması
 5.  Tarımsal verimlilik durumunun analizi
 6.  Mücavir alan planlaması
 7.  Alt ve üst yapıya yönelik lokal planlama yapılması